12 Volt-Ledninger/sikringer


Du ser ofte ledninger smelter fordi ledningene er for liten (For små tverrsnitt mm2). Når det gjelder dimensjonering 12 volts ledninger / sikringer må fokusere på kanalen tverrsnitt som uttrykkes, hvor mye strøm (Amp) som kan transporteres uten, ledningen blir varmt og dermed en fare for brann.

Anvendt på de tynne tråder er tapt energi som også kan føre til en risiko for brann. Tube lengder er viktig for enhver. strømtab, de lengre ledninger er, jo mer strøm tap. Der for leding og sikkerhet være riktig dimensjonert, Hvis du ønsker å unngå effekttap og unngå risiko for brann.
Kabler er tilgjengelig med forskjellige tverrsnitt, og det større tverrsnittet er kostbare rørledninger. Du kan få kabler som enkelt ledning samt dobbel tråd.

Batterikapaciteten måles i Amperetimer (Ah). For eksempel, bruker du strøm fra Caravan din 4 x lys af 10 I (40I) + div. 8W = 48W. 48W er delt av spenningen som er 12 Var (12I) = 4 Ampere den timen. Du kan beregne strømforbruket av utstyr på samme måte. Bruker du for eksempel 4 x lys af 10 I (40I) + div. 8W = 48W i 5 time forbruket av batteriet 20 Ampere. Max din batterikapasitet kan beregnes på følgende måte, for eksempel 75 Amp batteri dividert med spenningen som er 12 Var (12I) = 900 Ampere-timer. Se mere om batteri i menuen batterier.
Før du leser videre – Husk å ta del i stemmegivning

Beregning av wire dimensjonen (tværsnit mm2):
Du må først finne ut ledningen og kraft / forbruk (watt). Vi er basert i ligningen over (48I), i eksempelet nedenfor kan du se, at 48 Watts gir strømstyrke 4 En (48W/12V = 4A), og en lengde på ledningen 10 meter rammer linien i diagrammet området, ledningen tverrsnitt bør være 2,5 mm2.

Du bør være klar over, at lengden av den totale lengde (lengde x2), Derfor må du ta begge ledningene til sikringsboksen og minus tilkobling (I eksempelet gir det en total lengde på 5 m).

Vær også oppmerksom på, den teoretiske effekten av alle strømbrugene ting, koblet til den elektriske krets må du dimensjoner fra, og må settes sammen i ledningstverrsnitt leses.Hvilken størrelse sikring bør du bruke:

Du kan i tabellen nedenfor for å se hvilke sikring størrelse du bør bruke, Når du har funnet ut hvilken ledning du trenger (Ledningstverrsnitt mm2):
NB. Et godt råd er, for å sjekke ledninger i 12 volt inverter er festet skikkelig i ørene, etc.. og at kabelskoen er fastklemt. Har vært utsatt for, en knast løsner, Husk å sjekke batteriet hvis du har et batteri i campingvogn. Løse ledninger / terminaler kan i verste fall skape en brann på grunn av overoppheting hvor ledningen er løs.


Les mer 12 volt og batterier, lading m.v. hennes:

Klikk her for å lese mer om bla. 12 ble FRA bil.

Klikk her for å lese mer om bla. batterier og tilkobling, Lading m.v.Du kan finne lokale forskrifter via denne linken:

Klikk her for å lese mer om Stærkstrømsbekendgørelsen.

Du må se på “kapittel 708” knyttet til camping og campingvogner.Caravan-mover.dk kan ikke holdes ansvarlig for bruk av ovenståenden informasjon. Det er også den respektive brukeren som er ansvarlig for de gjeldende lover i eksport av 12 Var..
Har du noe å legge til eller notater du tar feil, Du kan kontakte oss. e-postNB. Husk å delta i avstemningen, Du kan også skrive din mulige. kommentar/ erfaringer nederst på siden.
Klikk her – Link til urnene sammen


Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *

*